Rss Feed


HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG PT DTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN

 
  1. Tra cứu theo họ và tên ví dụ: Đoàn Hải Anh hoặc Anh.
  2.  
  3. Tra cứu theo tên lớpví dụ: 10A2
  4.  
 
ĐIỂM THI  HẾT HỌC KỲ 1 NĂM 2013