Rss Feed

Menu chính

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đăng lúc: Thứ hai - 09/05/2016 09:11 - Người đăng bài viết: Hoàng Văn Tài
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH
Số: 20 /KH-PTDTNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
                 Điện Biên Phủ, ngày 15  tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH 
Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên
 (1956 - 2016)

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 I. Mục đích:
            - Tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các thế hệ thầy, trò; những truyền thống vẻ vang của nhà trường qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.
            - Nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, giúp các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh có thêm niềm tin yêu, tự hào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt để đưa nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
            - Qua hoạt động để củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong thời gian tới.
            - Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ - giáo viên - nhân viên - học sinh trở về thăm trường, giao lưu gặp mặt; đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
II. Yêu cầu:
            - Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; Tạo không khí cho ngày Hội của trường có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; Tạo ấn tượng, niềm tin với nhân dân địa phương.
            - Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ thầy, trò nhà trường cùng tham gia, quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và về trường dự Lễ.
            - Làm tốt công tác tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Tỉnh, các huyện, thị, thành phố và Sở GD&ĐT Điện Biên giúp đỡ,quan tâm chỉ đạo; Tranh thủ sự tư vấn, cung cấp thông tin, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, vận động các nguồn lực phục vụ cho Lễ hội.
B. NỘI DUNG
I. Giai đoạn 1: Tổ chức thực hiện.
1. Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 01/01 đến ngày 20/01/2016: Xây dựng kế hoạch tổng thể.
            - Từ ngày 20/01 đến ngày 30/01/2016: Các tiểu ban XD kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.
- Từ ngày 15/02 đến 18/02/2016: Họp Ban Tổ chức duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí các tiểu ban.
- Từ ngày 18/02 đến 22/02/2016: Lập hồ sơ trình xin ý kiến Lãnh đạo Sở GD&ĐT.
- Từ ngày 23/02/2016: Triển khai các hoạt động của các Tiểu ban.
            - Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: Ngày 04-05/11/2016.
2. Thành lập các tiểu ban và hoạt động cụ thể của các tiểu ban:
2.1. Tiểu ban nội dung và tổ chức điều hành phần Hội và phần Lễ:
            - Xây dựng kế hoạch tổng thể, trình lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, phê duyệt, cho phép nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
            - Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình tổ chức phần Hội và phần Lễ kỷ niệm.
            - Xây dựng kế hoạch phát động thi đua, tổ chức bình xét và hoàn thiện hồ sơ thi đua theo quy định.
            - Điều hành chương trình Hội và Lễ.
            - Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch các tiểu ban.
- Mời lãnh đạo địa phương và ngành viết bài về nhà trường.
- Tổ chức quay phim, chụp ảnh sự kiện.
            - Xây dựng các văn bản, báo cáo:
+ Báo cáo thành tích 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường, định hướng cho những năm tiếp theo.
+ Các bài diễn văn khai mạc, lời cảm ơn bế mạc.
2.2.Tiểu ban CSVC -An ninh - Y tế
- Tập hợp các nhu cầu mua sắm của các tiểu ban trình lãnh đạo phê duyệt.
           - Lập dự trù kinh phí tổng thể cho toàn bộ các hoạt động.
            - Đảm bảo tốt về kinh phí, CSVC, công tác phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm: Tăng âm loa đài, ánh sáng......
- Tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.
            - Liên hệ các cơ quan chức năng đảm bảo điện, nước trong những ngày diễn ra hoạt động của Lễ kỷ niệm.
          - Chuẩn bị sân khấu văn nghệ, trang thiết bị phục vụ hoạt động Lễ, phòng họp mặt giao lưu, trang thiết bị phục vụ thi đấu TDTT.
            - Chuẩn bị phương án trực sơ cấp cứu y tế trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Phát động phong trào xây dựng, cải tạo và bảo vệ cảnh quan nhà trường, vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng phương án trông giữ xe trong các ngày tổ chức hoạt động lễ (24/24), làm công văn mời và xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và công an địa phương.
2.3. Tiểu ban liên lạc - Vận động tài chính:
- Liên lạc, lập danh sách, địa chỉ, thông tin CB-GV-NV đã từng công tác tại trường, cựu học sinh các khóa.
- Thiết kế, in ấn và gửi giấy mời.
           - Thông tin về chương trình và các nội dung tổ chức, gửi thông báo, thư mời, công văn đến cựu CB-GV-NV và cựu học sinh.
- Khuyến khích các cựu học sinh tổ chức ấn hành các tư liệu, sách ảnh giới thiệu về khoá mình.
           - Liên lạc vận động tài trợ về tài chính của các tổ chức, cá nhân tạo nguồn kinh phí cho hoạt động.
           - Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu học sinh nhiều thế hệ.
            - Công tác thông tin, liên lạc và báo cáo số lượng dự kiến tham dự vào ngày 20/10/2016  và số lượng chính xác vào ngày 28/10/2016 cho BTC Lễ.
2.4. Tiểu ban Truyền thông - Khánh tiết
             - Lập sổ và hướng dẫn ghi lưu niệm truyền thống cho khách mời, cựu CB-GV- NV và học sinh các thế hệ.
            - Viết bài, nhận và kiểm tra bài, đưa tin tuyên truyền trên Website nhà trường và các cơ quan thông tấn, báo chí.           
- Trang trí tổng thể, sắp xếp tủ, bàn ghế, sưu tập ảnh và các tư liệu của phòng truyền thống.
- Lập danh sách các thế hệ CBQL-GV-NV nhà trường qua các thời kỳ.
- Lập danh sách học sinh tiêu biểu (học sinh thành đạt, HSG quốc gia....)
- Bổ sung thêm chân dung CBQL của nhà trường.
- Sưu tập hình ảnh, bài viết kỷ niệm về trường.
- Vận động cựu CB-GV-HS và phân công CB-GV-HS tham gia viết bàivề trường.
- Làm 01 đĩa CD về 60 năm hình thành và phát triển của trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên từ năm 1956-2016, thời gian hoàn thành vào tháng 08/2016.
- Trang trí khánh tiết Lễ đài, sân khấu, phòng họp mặt phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
2.5 .Tiểu ban Hậu cần
- Lập kế hoạch và tổ chức tiệc liên hoan.
            - Đưa đón, tiếp khách khi tham dự chương trình và tiệc liên hoan.
- Tiếp nhận thông tin của đại biểu ở xa, bố trí chỗ ăn, ở cho đại biểu về dự lễ.
- Chuẩn bị quà lưu niệm và trao quà cho đại biểu.
2.6. Tiểu ban Tổ chức văn nghệ - thể thao 
            - Xây dựng và triển khai kế hoạch Hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
 - Xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (30 phút) và chương trình văn nghệ phục vụ đêm Hội.
II. Giai đoạn 2: Tổ chức Lễ Hội.
1. Thành phần tham dự:
1.1. Về phía nhà trường:
            - CB-GV-NV nhà trường.
            - Các học sinh đang học tại trường.
1.2. Khách mời:
            - Cấp Tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh, Sở GD&ĐT, các Ban ngành của Tỉnh, tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức.
            - Cấp huyện/ thị/ thành phố: Thành ủy/ Thị ủy/Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ.
            - Nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT các thời kỳ.
            - Cựu CB-GV-NV và cựu HS trường PTDTNT tỉnh Điện Biên (nguyên trường Khu ký túc xá châu Mường Lay, trường thiếu niên dân tộc tỉnh Lai Châu, trường phổ thông vùng cao Lai Châu, trường phổ thông DTNT tỉnh Lai Châu).
            - Lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, trường THPT, Cao đẳng, TTGGTX... trong tỉnh, một số trường THCS trong thành phố.
            - Lãnh đạo các trường PTDTNT các tỉnh khu vực phía Bắc, đơn vị kết nghĩa.
            - Các mạnh thường quân, các doanh nghiệp.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
2.1. Thời gian:
                        - Phần Hội: ngày 04/11/ 2016 (thứ Sáu).
- Phần Lễ:  8 giờ 00 phút, ngày 05/11/2016 (thứ Bảy).
2.2. Địa điểm: 
Tại trường PTDTNT tỉnh Điện Biên - Tổ dân phố 10 - phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.
 
III. Giai đoạn 3: Sau Lễ Hội:
            1.Thư cảm ơn.
            2.Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.
            3. Duy trì các tổ chức, các ban liên lạc cựu CB-GV-NV- HS.
            4.Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
            5.Tiếp tục đăng tải những bài viết của GV-HS, các thế hệ sau Lễ - Hội trên Website của trường.
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Sở GD&ĐT Điện Biên 
           
- Hướng dẫn nhà trường tổ chức Lễ - Hội.
            - Hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức.
2. Đối với Thành ủy Thành phố Điện Biên Phủ
            - Chỉ đạo các ban ngành thành phố giúp đỡ trường tổ chức Lễ - Hội.
            - Hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức Lễ - Hội.
3. Đối với Huyện ủy - HĐND -UBND các Huyện/ Thị xã
            Tạo điều kiện giúp đỡ về tinh thần và vật chất để nhà trường tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
4. Đối với phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh Thành phố Điện Biên Phủ-Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Điện Biên
           
- Phối hợp thực hiện, tư vấn về chuyên môn, hỗ trợ nhân sự và CSVC ( âm thanh, ánh sáng, phục trang và các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ - Hội).
            - Hỗ trợ đưa tin, tuyên tuyền trước, trong và sau Lễ - Hội.
5. Đối với Công an Phường Tân Thanh - Công an Thành phố Điện Biên Phủ - Phòng PA 83 - Công an tỉnh:
            - Hỗ trợ về an ninh trật tự trong 02 ngày diễn ra Lễ kỷ niệm.

            Trên đây là kế hoạch tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên. Nhà trường kính mong được sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh Điện Biên, Sở GD&ĐT Điện Biên, lãnh đạo Thành ủy - Thành phố Điện Biên Phủ, Huyện ủy- HĐND-UBND các huyện, thị xã và các cấp uỷ Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh, phụ huynh học sinh của trường để nhà trường thực hiện được kế hoạch tổ chức Lễ hội theo đúng mục đích yêu cầu đã đề ra.
                                                                           
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh Điện Biên (để b/c);                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT Điện Biên (để b/c);                                     
- Thành ủy, HĐND,UBND TP ĐBP (để b/c);  
- Huyện ủy, HĐNG,UBND các huyện (để b/c);                                          
- BLĐ, các đoàn thể trường, các tổ trưởng (để t/h);
- Thông tin trên Website;                                                                      
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Phạm Lệ Thanh

CÁC THÀNH VIÊN
1.     Bí thư -  Hiệu trưởng: Phạm Lệ Thanh      - ĐTDĐ: 0914506147
                                                                       Email:thanhdienbien71@gmail.com
2.       Phó bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Hà         -  ĐTDĐ: 0947280465
                                                                      Email: haanh1102@gmail.com
3.      Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Nga        -  ĐTDĐ: 0912600167
                                                                       Email:  nga192@gmail.com
4.      Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Huệ                 -  ĐTDĐ: 01237405136
                                                                       Email: nguyenlamhue@gmail.com
5.      Phó Hiệu trưởng:  Tẩn Thị Thu Hà                 - ĐTDĐ: 0982676585
                                                                       Email: hahanngan@gmail.com
6.      Chủ tịch CĐCS:  Trần Thị Lan                        -  ĐTDĐ: 0948045298
                                                                       Email:  lantran1962@gmail.com
7.      Bí thư đoàn trường: Vũ Minh Đức                    - ĐTDĐ: 0919988151
                                                                       Email: đuchai19822006@gmail.com
8.      Bí thư CĐGV: Võ Hồng Cầm                            - ĐTDĐ: 0987757963
                                                                       Email: 
9. Chủ tịch HLHTN:  Lê Thành Long                   - ĐTDĐ: 0904133877
                                                                       Email:  thanhlongdtntdb@gmail.com
10. TB TTrND: Hoàng Minh Phương                        - ĐTDĐ: 0914665166
                                                                       Email:  phuonghoang4788@gmail.com
11. Phó bí thư đoàn trường:  Hoàng Huyền Trang     - ĐTDĐ: 0978785141
                                                                       Email: hhtrangdb@gmail.com
12. Kế toán: Đào Thị Dung                                          - ĐTDĐ: 0979711338
                                                                             Email: đaodung2011@gmail.com
 
Tác giả bài viết: Phạm lệ Thanh
Nguồn tin: Truường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết web

 

 

 

 

Mr.Cường
0968 199 100

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1013
  • Tháng hiện tại: 20662
  • Tổng lượt truy cập: 3257792