THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN VĐV TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAONGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VI, NĂM 2017

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN VĐV TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN  THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAONGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VI, NĂM 2017