Học sinh Trịnh Văn Dũng lớp 11B1 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tham gia dự thi vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017.

Học sinh Trịnh Văn Dũng lớp 11B1 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tham gia dự thi vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017.