VIDEO Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường PTDTNT Tỉnh Điện Biên

xem tại link bên dưới
https://www.youtube.com/watch?v=Lpwtc6Og8J8