THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN VĐV TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XIX, NĂM 2018

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN VĐV TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN  THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XIX, NĂM 2018