TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI THÔNG ĐIỆP "HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - SINH MỆNH CỦA BẠN VÀ TÔI"

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN  VỚI THÔNG ĐIỆP  "HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - SINH MỆNH CỦA BẠN VÀ TÔI"

 
Tin và ảnh: Trần Mạnh Hồng
Nguồn tin: BCH Công đoàn