THÔNG BÁO DỪNG TUYỂN SINH LỚP ÔN LUYỆN KIẾN THỨC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN

THÔNG BÁO  DỪNG TUYỂN SINH LỚP ÔN LUYỆN KIẾN THỨC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN